Wybierz barwy:
Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
Namiar stacji: 50°16'17,9"N 19°01'30,8"E 283 m n.p.m.
Dane na dzień 25-04-2019 7:10
GIGLogo MeteoLogo Davis
Aktualna pogoda w Katowicach

Obecna temperatura na zewnątrz  Obecna wilgotność na zewnątrz  Obecny punkt rosy na zewnątrz

Obecne ciśnienie [na poz. stacji]  Zmiany ciśnienia [na poz. stacji]

Obecna prędkość wiatruObecne promieniowanie UV Obecne nasłonecznienie 

Dzisiejsze opady deszczu  Obecna intensywność opadów  Miesięczne opady deszczu  Roczne opady deszczu

Obecna temperatura odczuwalna (wsp. chłodzenia wiatrem)  Obecny współczynnik THW ([T]emeperatura-[H]Wilgotność-[W]iatr)  Obecna temperatura efektywna

Pył zawieszony 2,5 µm
Pył zawieszony 10 µm

Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się meteorologią oraz na Wikipedia.

Temperatura 15,6 °C
Wilgotność 73 %
Punkt rosy 10,8 °C
Wiatr  1,8 m/s
Ciśnienie (na poz. stacji) 979,3 hPa
Dzisiejsze opady 0,0 mm
Intensywność opadów 0,0 mm/godz.
Całkowite burzowe 0,0 mm
Miesięczny deszcz 45,0 mm
Roczny deszcz 95,0 mm
Chłodzenie wiatrem 15,6 °C
Wsp. THW 15,3 °C
Temp. efektywna 15,3 °C
Prom. UV 0,0 index
Nasłonecznienie 120 W/m2
Temp. wewnętrzna 24,3 °C
Dzisiejsze skrajności

Najwyższa temperatura

Najniższa temperatura

 15,6 °C o  7:09

 14,3 °C o 1:56

Najwyższa wilgotność

Najniższa wilgotność

 76 % o 1:57

 71 % o 0:00

Najwyższy punkt rosy

Najniższy punkt rosy

 10,6 °C o 3:11

 10,0 °C o 0:00

Najwyższe ciśnienie

Najniższe ciśnienie

 979,6 hPa o 0:00

 978,8 hPa o 5:44

Najwyższa intensywność opadów

 0,0 mm/godz. o ----

Najniższy wsp. chłodzenia

 14,4 °C o 0:32

Najwyższa temp. efektywna

 15,6 °C o 7:06

Najwyższy poz. prom. UV

 0,0 index o ----

Największe nasłonecznienie

 141 W/m2 o 7:06

Najwyższe porywy wiatru

 4,9 m/s o 0:21

Zapylenie
Czas pomiaru25.04.2019 05:13:52 UTC
Wartość PM 2,58 µg/m³
Wartość PM 1018 µg/m³
Temperatura16,8 °C
Wilgotność99,9 %
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu.
Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych".
Zapytania o udostępnienie archiwalny danych prosimy kierować elektronicznie.
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu.
Jeśli nie, jest nam przykro prosić o opuszczenie strony.
Polityka dot. cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium:
↪ badania akustyczne - www.akustyka.gig.eu
↪ badania wibracyjne - www.drgania.gig.eu
↪ badania elektrostatyczne i ESD - www.elektrostatyka.gig.eu
↪ badania termowizyjne - www.termowizja.gig.eu
↪ wzorcowanie przyrządów - www.metrologia.gig.eu

Valid HTML 5Valid CSS!

Adam Szopa
lp3  Meteo Mikołów