Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
Namiar stacji: 50°16'17,9"N 19°01'30,8"E 283 m n.p.m.
Dane na dzień 20-08-2019 17:04
GIGLogo MeteoLogo Davis
Aktualna pogoda w Katowicach

Obecna temperatura na zewnątrz  Obecna wilgotność na zewnątrz  Obecny punkt rosy na zewnątrz

Obecne ciśnienie [na poz. stacji]  Zmiany ciśnienia [na poz. stacji]

Obecna prędkość wiatruObecne promieniowanie UV Obecne nasłonecznienie 

Dzisiejsze opady deszczu  Obecna intensywność opadów  Miesięczne opady deszczu  Roczne opady deszczu

Obecna temperatura odczuwalna (wsp. chłodzenia wiatrem)  Obecny współczynnik THW ([T]emeperatura-[H]Wilgotność-[W]iatr)  Obecna temperatura efektywna

Pył zawieszony 2,5 µm
Pył zawieszony 10 µm

Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się meteorologią oraz na Wikipedia.

Temperatura 25,2 °C
Wilgotność 74 %
Punkt rosy 20,2 °C
Wiatr  3,1 m/s
Ciśnienie (na poz. stacji) 986,6 hPa
Dzisiejsze opady 0,0 mm
Intensywność opadów 0,0 mm/godz.
Całkowite burzowe 0,0 mm
Miesięczny deszcz 60,2 mm
Roczny deszcz 423,6 mm
Chłodzenie wiatrem 25,2 °C
Wsp. THW 26,5 °C
Temp. efektywna 26,5 °C
Prom. UV 1,2 index
Nasłonecznienie 294 W/m2
Temp. wewnętrzna 26,9 °C
Dzisiejsze skrajności

Najwyższa temperatura

Najniższa temperatura

 25,2 °C o 17:01

 19,5 °C o 5:55

Najwyższa wilgotność

Najniższa wilgotność

 92 % o 6:09

 72 % o 15:16

Najwyższy punkt rosy

Najniższy punkt rosy

 20,6 °C o 16:52

 17,2 °C o 0:00

Najwyższe ciśnienie

Najniższe ciśnienie

 988,2 hPa o 7:29

 985,6 hPa o 1:44

Najwyższa intensywność opadów

 0,0 mm/godz. o ----

Najniższy wsp. chłodzenia

 19,4 °C o 5:11

Najwyższa temp. efektywna

 26,7 °C o 15:08

Najwyższy poz. prom. UV

 4,2 index o 11:09

Największe nasłonecznienie

 745 W/m2 o 11:02

Najwyższe porywy wiatru

 4,5 m/s o 16:57

Zapylenie
Czas pomiaru20.08.2019 15:05:05 UTC
Wartość PM 2,53 µg/m³
Wartość PM 106 µg/m³
Temperatura28,2 °C
Wilgotność99,9 %
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu.
Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych".
Zapytania o udostępnienie archiwalny danych prosimy kierować elektronicznie.
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu.
Jeśli nie, jest nam przykro prosić o opuszczenie strony.
Polityka dot. cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium:
↪ badania akustyczne - www.akustyka.gig.eu
↪ badania wibracyjne - www.drgania.gig.eu
↪ badania elektrostatyczne i ESD - www.elektrostatyka.gig.eu
↪ badania termowizyjne - www.termowizja.gig.eu
↪ wzorcowanie przyrządów - www.metrologia.gig.eu

Valid HTML 5Valid CSS!

Adam Szopa
lp3  Meteo Mikołów