Wybierz barwy:
Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
Namiar stacji: 50°16'17,9"N 19°01'30,8"E 283 m n.p.m.
Dane na dzień 18-07-2019 1:24
GIGLogo MeteoLogo Davis
Aktualna pogoda w Katowicach

Obecna temperatura na zewnątrz  Obecna wilgotność na zewnątrz  Obecny punkt rosy na zewnątrz

Obecne ciśnienie [na poz. stacji]  Zmiany ciśnienia [na poz. stacji]

Obecna prędkość wiatruObecne promieniowanie UV Obecne nasłonecznienie 

Dzisiejsze opady deszczu  Obecna intensywność opadów  Miesięczne opady deszczu  Roczne opady deszczu

Obecna temperatura odczuwalna (wsp. chłodzenia wiatrem)  Obecny współczynnik THW ([T]emeperatura-[H]Wilgotność-[W]iatr)  Obecna temperatura efektywna

Pył zawieszony 2,5 µm
Pył zawieszony 10 µm

Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się meteorologią oraz na Wikipedia.

Temperatura 14,9 °C
Wilgotność 80 %
Punkt rosy 11,5 °C
Wiatr  0,4 m/s
Ciśnienie (na poz. stacji) 979,3 hPa
Dzisiejsze opady 0,0 mm
Intensywność opadów 0,0 mm/godz.
Całkowite burzowe 0,0 mm
Miesięczny deszcz 16,0 mm
Roczny deszcz 298,8 mm
Chłodzenie wiatrem 14,9 °C
Wsp. THW 14,8 °C
Temp. efektywna 14,8 °C
Prom. UV 0,0 index
Nasłonecznienie 0 W/m2
Temp. wewnętrzna 24,4 °C
Dzisiejsze skrajności

Najwyższa temperatura

Najniższa temperatura

 16,1 °C o  0:00

 14,9 °C o 1:22

Najwyższa wilgotność

Najniższa wilgotność

 80 % o 1:14

 74 % o 0:00

Najwyższy punkt rosy

Najniższy punkt rosy

 11,7 °C o 0:00

 11,1 °C o 0:03

Najwyższe ciśnienie

Najniższe ciśnienie

 979,3 hPa o 0:00

 979,3 hPa o 0:44

Najwyższa intensywność opadów

 0,0 mm/godz. o ----

Najniższy wsp. chłodzenia

 15,0 °C o 0:58

Najwyższa temp. efektywna

 16,1 °C o 0:00

Najwyższy poz. prom. UV

 0,0 index o ----

Największe nasłonecznienie

 0 W/m2 o ----

Najwyższe porywy wiatru

 0,4 m/s o 1:07

Zapylenie
Czas pomiaru17.07.2019 23:28:35 UTC
Wartość PM 2,54 µg/m³
Wartość PM 107 µg/m³
Temperatura16,7 °C
Wilgotność99,9 %
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu.
Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych".
Zapytania o udostępnienie archiwalny danych prosimy kierować elektronicznie.
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu.
Jeśli nie, jest nam przykro prosić o opuszczenie strony.
Polityka dot. cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium:
↪ badania akustyczne - www.akustyka.gig.eu
↪ badania wibracyjne - www.drgania.gig.eu
↪ badania elektrostatyczne i ESD - www.elektrostatyka.gig.eu
↪ badania termowizyjne - www.termowizja.gig.eu
↪ wzorcowanie przyrządów - www.metrologia.gig.eu

Valid HTML 5Valid CSS!

Adam Szopa
lp3  Meteo Mikołów