Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
Namiar stacji: 50°16'17,9"N 19°01'30,8"E 283 m n.p.m.
Dane na dzień 16-09-2019 5:19
GIGLogo MeteoLogo Davis
Aktualna pogoda w Katowicach

Obecna temperatura na zewnątrz  Obecna wilgotność na zewnątrz  Obecny punkt rosy na zewnątrz

Obecne ciśnienie [na poz. stacji]  Zmiany ciśnienia [na poz. stacji]

Obecna prędkość wiatruObecne promieniowanie UV Obecne nasłonecznienie 

Dzisiejsze opady deszczu  Obecna intensywność opadów  Miesięczne opady deszczu  Roczne opady deszczu

Obecna temperatura odczuwalna (wsp. chłodzenia wiatrem)  Obecny współczynnik THW ([T]emeperatura-[H]Wilgotność-[W]iatr)  Obecna temperatura efektywna

Pył zawieszony 2,5 µm
Pył zawieszony 10 µm

Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się meteorologią oraz na Wikipedia.

Temperatura 14,7 °C
Wilgotność 87 %
Punkt rosy 12,5 °C
Wiatr  1,3 m/s
Ciśnienie (na poz. stacji) 983,1 hPa
Dzisiejsze opady 0,0 mm
Intensywność opadów 0,0 mm/godz.
Całkowite burzowe 0,0 mm
Miesięczny deszcz 66,0 mm
Roczny deszcz 503,8 mm
Chłodzenie wiatrem 14,7 °C
Wsp. THW 14,7 °C
Temp. efektywna 14,7 °C
Prom. UV 0,0 index
Nasłonecznienie 0 W/m2
Temp. wewnętrzna 24,8 °C
Dzisiejsze skrajności

Najwyższa temperatura

Najniższa temperatura

 17,1 °C o  0:00

 14,7 °C o 5:19

Najwyższa wilgotność

Najniższa wilgotność

 87 % o 5:05

 75 % o 0:00

Najwyższy punkt rosy

Najniższy punkt rosy

 12,8 °C o 0:00

 12,8 °C o 0:00

Najwyższe ciśnienie

Najniższe ciśnienie

 984,3 hPa o 0:00

 983,0 hPa o 4:14

Najwyższa intensywność opadów

 0,0 mm/godz. o ----

Najniższy wsp. chłodzenia

 14,4 °C o 5:19

Najwyższa temp. efektywna

 16,7 °C o 0:00

Najwyższy poz. prom. UV

 0,0 index o ----

Największe nasłonecznienie

 0 W/m2 o ----

Najwyższe porywy wiatru

 3,6 m/s o 0:48

Czujnik zapylenia
Czas pomiaru16.09.2019 03:20:16 UTC
Wartość PM 2,55 µg/m³
Wartość PM 106 µg/m³
Temperatura15,9 °C
Wilgotność72,7 %
Ciśnienie984,6 hPa
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu.
Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych".
Zapytania o udostępnienie archiwalny danych prosimy kierować elektronicznie.
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu.
Jeśli nie, jest nam przykro prosić o opuszczenie strony.
Polityka dot. cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium:
↪ badania akustyczne - www.akustyka.gig.eu
↪ badania wibracyjne - www.drgania.gig.eu
↪ badania elektrostatyczne i ESD - www.elektrostatyka.gig.eu
↪ badania termowizyjne - www.termowizja.gig.eu
↪ wzorcowanie przyrządów - www.metrologia.gig.eu

Valid HTML 5Valid CSS!

Adam Szopa
lp3  Meteo Mikołów