Wybierz barwy:
Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1
Namiar stacji: 50°16'17,9"N 19°01'30,8"E 283 m n.p.m.
Dane na dzień 23-05-2019 15:30
GIGLogo MeteoLogo Davis
Aktualna pogoda w Katowicach

Obecna temperatura na zewnątrz  Obecna wilgotność na zewnątrz  Obecny punkt rosy na zewnątrz

Obecne ciśnienie [na poz. stacji]  Zmiany ciśnienia [na poz. stacji]

Obecna prędkość wiatruObecne promieniowanie UV Obecne nasłonecznienie 

Dzisiejsze opady deszczu  Obecna intensywność opadów  Miesięczne opady deszczu  Roczne opady deszczu

Obecna temperatura odczuwalna (wsp. chłodzenia wiatrem)  Obecny współczynnik THW ([T]emeperatura-[H]Wilgotność-[W]iatr)  Obecna temperatura efektywna

Pył zawieszony 2,5 µm
Pył zawieszony 10 µm

Definicje współczynników można znaleźć na stronach zajmujących się meteorologią oraz na Wikipedia.

Temperatura 11,7 °C
Wilgotność 96 %
Punkt rosy 11,1 °C
Wiatr  3,6 m/s
Ciśnienie (na poz. stacji) 980,5 hPa
Dzisiejsze opady 14,4 mm
Intensywność opadów 0,0 mm/godz.
Całkowite burzowe 40,4 mm
Miesięczny deszcz 112,4 mm
Roczny deszcz 242,0 mm
Chłodzenie wiatrem 10,4 °C
Wsp. THW 10,6 °C
Temp. efektywna 11,8 °C
Prom. UV 0,0 index
Nasłonecznienie 32 W/m2
Temp. wewnętrzna 20,3 °C
Dzisiejsze skrajności

Najwyższa temperatura

Najniższa temperatura

 12,7 °C o  0:00

 11,4 °C o 14:32

Najwyższa wilgotność

Najniższa wilgotność

 99 % o 8:27

 96 % o 15:20

Najwyższy punkt rosy

Najniższy punkt rosy

 12,2 °C o 0:00

 11,1 °C o 7:12

Najwyższe ciśnienie

Najniższe ciśnienie

 980,5 hPa o 15:29

 975,2 hPa o 0:00

Najwyższa intensywność opadów

 27,6 mm/godz. o 3:25

Najniższy wsp. chłodzenia

 9,4 °C o 12:39

Najwyższa temp. efektywna

 12,8 °C o 0:00

Najwyższy poz. prom. UV

 1,4 index o 12:19

Największe nasłonecznienie

 153 W/m2 o 12:19

Najwyższe porywy wiatru

 9,8 m/s o 14:45

Zapylenie
Czas pomiaru24.05.2019 12:04:08 UTC
Wartość PM 2,53 µg/m³
Wartość PM 104 µg/m³
Temperatura21,8 °C
Wilgotność97,1 %
W razie uwag w związku z działaniem strony prosimy o kontakt: USUŃ-TO.meteo@gig.eu.
Zabrania się wykorzystywania niniejszego adresu e-mail do przesyłania ofert handlowych lub tzw. "zapytań o możliwość przesłania ofert handlowych".
Zapytania o udostępnienie archiwalny danych prosimy kierować elektronicznie.
Strona nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych. Do prawidłowego działania (np. wybór kolorystyki) używa plików cookies. Jeśli się na nie zgadzasz, życzymy miłego pobytu.
Jeśli nie, jest nam przykro prosić o opuszczenie strony.
Polityka dot. cookies.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą prac wykonywanych w naszym Laboratorium:
↪ badania akustyczne - www.akustyka.gig.eu
↪ badania wibracyjne - www.drgania.gig.eu
↪ badania elektrostatyczne i ESD - www.elektrostatyka.gig.eu
↪ badania termowizyjne - www.termowizja.gig.eu
↪ wzorcowanie przyrządów - www.metrologia.gig.eu

Valid HTML 5Valid CSS!

Adam Szopa
lp3  Meteo Mikołów